Nieuws

Uitspraak in hoger beroep over tabaksreclame: Ministerie VWS en NVWA op alle punten in het ongelijk gesteld
20 februari 2024
De Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) heeft met tevredenheid kennisgenomen van het oordeel van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de commerciële afspraken die de tabaksindustrie maakt met verkooppunten. Het CBb heeft vandaag in hoger beroep bepaald dat die afspraken normale handelspraktijken zijn die niet als reclame aangemerkt kunnen worden.
Record hoeveelheid tabak uit buitenland gehaald
20 oktober 2023
Steeds meer mensen halen hun shag en sigaretten uit het buitenland. De hoeveelheid tabak die afkomstig is uit onze buurlanden, is in het derde kwartaal van 2023 naar een recordhoogte gestegen. De grensoverschrijdende handel is op het hoogste niveau ooit gemeten. Vooral in de grensstreken is er sprake van een verdere toename. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar, in opdracht van VSK, de brancheorganisatie van tabaksfabrikanten.
Mega accijnsverhoging op tabak
19 september 2023
In de vanmiddag gepubliceerde Miljoenennota krijgen rokers het zwaar voor de kiezen. Tabak wordt volgend jaar nog duurder dan gepland. Dan kost een pakje van twintig sigaretten € 11,50. Voor een pakje shag van 50 gram betaal je dan 25 euro in Nederland, in Duitsland ongeveer 13 euro. Branchevereniging VSK voorspelt dat illegale handel met deze prijsstijging ‘door het dak schiet’.
VSK maakt bezwaar tegen uitlatingen staatssecretaris
23 december 2022
Staatssecretaris Van Ooijen van VWS toont zich een krachtig pleitbezorger van tabaksontmoediging. Een van de maatregelen die hij in het vooruitzicht heeft gesteld is een voortzetting van het pleidooi bij de Europese Commissie voor een andere meetmethode voor de bepaling van teer, nicotine en koolmonoxide in sigarettenrook. In een recente brief hierover aan de Tweede Kamer maakt de staatssecretaris in dat verband ook ernstige verwijten aan de tabaksindustrie. Dat is zeer onterecht naar ons oordeel en daarom heeft VSK geprotesteerd tegen dit kwaadspreken.
Uitspraak Europees Hof van Justitie over meetmethode tabaksemissies bevestigt rechtmatigheid van ISO-normen
22 februari 2022
Vandaag heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan over een aantal prejudiciële vragen van de Rechtbank Rotterdam over de uitleg en geldigheid van de meetmethode van tabaksemissies. Het Hof acht de huidige wettelijk voorgeschreven ISO-meetmethode niet in strijd met Europees recht. Hiermee wordt de rechtmatigheid van de ISO-normen bevestigd.
VSK: NVWA-onderzoek tabaksreclame in supermarkten treft geen doel en is onzorgvuldig
10 december 2020
De Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) heeft kennisgenomen van de berichtgeving over het onderzoek van de NVWA inzake zogenaamde verboden tabaksreclame bij supermarkten.
VSK: NVWA-onderzoek verkoopbonussen heksenjacht staatssecretaris VWS
6 december 2019
De Vereniging van Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) heeft met verbazing kennisgenomen van de berichtgeving over het onderzoek van de NVWA inzake zogenaamde verboden reclame.
VSK: Neutrale Verpakkingen voor Tabak zijn bewezen niet effectief
29 april 2019
Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) wil vanaf januari 2020 neutrale verpakkingen verplicht stellen voor sigaretten en shag. Dat blijkt uit de de internetconsultatie die gisteren door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gepubliceerd. Met deze inzet gaat de staatssecretaris voorbij aan de ervaringen in andere landen waar deze maatregel reeds is ingevoerd. Daarnaast ontbreekt er in Nederland draagvlak voor deze maatregel en wordt geen rekenschap gegeven van de bewezen onbedoelde neveneffecten van deze maatregel.
NIX18 Campagne werpt vruchten af!
17 december 2018
Uit campagne-effectonderzoeken van de campagne NIX18 blijkt dat het rookgedrag onder minderjarigen sterk terugloopt. Zo is het aantal jongeren (12-17 jaar) dat nooit rookt met 5,7% gestegen naar een totaal van maar liefst 93%!
Reactie VSK op beslissing Gerechtshof: geen vervolging tabaksindustrie
6 december 2018
VSK (Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten) heeft kennisgenomen van de beslissing van het Gerechtshof om de strafrechtelijke klacht, ingediend door mevrouw Ficq namens haar cliënten, af te wijzen.
VSK: rookvrije generatie door preventieakkoord onhaalbaar
23 november 2018
VSK (Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten) is verbijsterd over de definitieve inhoud van het hoofdstuk tabak in het Nationaal Preventieakkoord dat vandaag met verschillende partijen wordt gesloten. De maatregelen die voorliggen zijn irrationeel, betuttelend en dragen niet bij aan de doelstelling om roken te ontmoedigen. Dit brengt de rookvrije generatie niet dichterbij.
Reactie VSK op column Onno Aerden – Elsevier Online
29 oktober 2018
Ik heb met interesse kennis genomen van uw open brief aan mij, die vorige week vrijdag 19 oktober online is verschenen. In uw bericht benoemt u twee onderwerpen: het belang van afstemming in industrieverband rondom publiekscampagnes en de noodzaak voor effectief tabaksontmoedigingsbeleid.
Persbericht: Nederlandse bevolking is tegen toenemende overheidsbemoeienis in hun privéleven en verwachten dat beleid op bewijs wordt gebaseerd
23 oktober 2018
Nieuw onderzoek toont aan dat de Nederlandse bevolking genoeg heeft van de steeds verder toenemende regelgeving ten aanzien van levensstijlproducten. Maatregelen zoals neutrale tabaksverpakkingen zouden volgens hen onnodig zijn en een lage prioriteit hebben.
Persbericht: VSK steunt ‘Nee-derland’-campagne Jan Roos
16 oktober 2018
VSK, de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten, zegt ‘ja’ tegen het Nee-derland initiatief van journalist Jan Roos in zijn strijd tegen betutteling door de overheid dat op 16 oktober is gelanceerd. “Net als Jan Roos vinden wij dat volwassen Nederlanders steeds vaker en steeds meer worden beperkt in hun vrijheid. Mensen voelen de dwang van de overheid en andere organisaties om weg te blijven van bepaalde keuzes, terwijl zij heel goed hun eigen verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen”, aldus VSK-directeur Jan Hein Sträter.
Persbericht: Neutrale verpakkingen voor tabak bewezen niet effectief
31 augustus 2018
Staatssecretaris Blokhuis heeft het idee om de merken van sigarettenverpakkingen per 2020 te verwijderen. Dat blijkt uit een uitgelekt concept van het preventieakkoord dat binnenkort wordt gepresenteerd en waarover de media hebben gerapporteerd.
Persbericht: NEN-commissie Tabak en tabaksproducten gaat door
30 augustus 2018
De NEN-Normcommissie “Tabak en tabaksproducten” gaat door. Dat heeft het NEN-secretariaat onlangs bekend gemaakt aan de leden van de commissie en aan het ministerie VWS. In mei van dit jaar beëindigden het RIVM en de NVWA hun deelname aan deze commissie. Dat was reden voor het NEN-secretariaat om zich te beraden op de toekomst van deze commissie. Na overleg met alle betrokken partijen komt zij tot de conclusie dat de normcommissie kan blijven bestaan.
Persbericht: Burgemeester Halsema laat zich gebruiken door anti-tabakslobby
3 augustus 2018
VSK (Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten) reageert op de opdracht van burgemeester Halsema van de Gemeente Amsterdam aan mr. Bénédicte Ficq en mr. Phon van der Biesen om een handhavingsprocedure te beginnen bij de NVWA om zogenaamde ‘sjoemelsigaretten’ uit de handel te halen.
Gemeente Amsterdam gaat voorbij aan de feiten
21 juni 2018
VSK (Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten) reageert op het verzoek van de Gemeente Amsterdam aan de NVWA om zogenaamde ‘sjoemelsigaretten’ uit de handel te halen.
VSK reageert op presentatie testresultaten RIVM
13 juni 2018
VSK (Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten) reageert op de testresultaten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die zojuist op de website van het RIVM gepubliceerd zijn en aan de Tweede Kamer verzonden.
Reactie op besluit RIVM om uit NEN Commissie Tabak en Tabaksproducten te stappen
8 mei 2018
Via de media hebben wij vernomen dat het RIVM en de NVWA met verwijzing naar het WHO Kaderverdrag besloten hebben uit de Nederlandse, Europese en Internationale normcommissies voor Tabak en E-Sigaretten te stappen.
Reactie op besluit Openbaar Ministerie
22 februari 2018
VSK heeft kennisgenomen van de beslissing van het Openbaar Ministerie om de beschuldigingen van mevrouw Ficq niet te onderzoeken.
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten lanceert eigen nieuwsportaal
11 april 2017
De Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) lanceert vandaag haar eigen nieuwsportaal: newsroom.vsk-tabak.nl. In deze Newsroom brengt de vereniging nieuwsberichten bijeen die betrekking hebben op de tabaksbranche, uit binnen- en buitenland.
Aangifte bij Openbaar Ministerie tegen tabaksfabrikanten
3 oktober 2016
Wij hebben uit de media vernomen dat mr. Ficq op 29 september 2016 bij het Openbaar Ministerie aangifte heeft gedaan tegen een aantal tabaksfabrikanten.
Illegale sigarettenconsumptie daalt verder: gematigd accijnsbeleid en inspanningen douane werpen vruchten af
7 juni 2016
Den Haag, 8 juni 2016 - In 2015 is de consumptie van het aantal illegale sigaretten verder afgenomen. Dat constateert KMPG in het jaarlijkse rapport dat is opgesteld in opdracht van de gezamenlijke tabaksindustrie* en 30 Europese landen beslaat.
Australisch experiment: plain packaging werkt niet
7 juni 2016
Op 31 mei is het World No Tobacco Day. De gezondheidsorganisaties in Nederland zullen op die dag pleiten voor de introductie van Plain Packaging of 'gestandaardiseerde verpakkingen’, dat wil zeggen tabaksverpakkingen zonder enige vorm van merkuiting of branding.
Voorgenomen aangifte tegen de tabaksindustrie
28 april 2016
De producenten en importeurs van sigaretten en shag, vertegenwoordigd door de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie en de Stichting Sigarettenindustrie alsmede Philip Morris Benelux, hebben kennis genomen via de media van het voornemen van advocaat Bénédicte Ficq om aangifte te doen tegen de tabaksindustrie. Wij volgen de ontwikkelingen en onthouden ons in dit stadium van verder commentaar.
De Nederlandse schatkist verliest 192 miljoen euro aan illegale tabakshandel
27 juni 2015
In 2014 was 6,7% van alle gerookte sigaretten in Nederland illegaal. De staat liep daarmee maar liefst zo’n 192 miljoen euro aan inkomsten mis. Dat blijkt uit een Europees rapport van KPMG dat vandaag gepubliceerd werd.
Geen herstel in grensverkeer shagverkopen
29 september 2014
40% van de inwoners van het Nederlandse-Belgische grensgebied koopt shag over de grens.

NATIONALE SMOKKEL MONITOR