VSK is de brancheorganisatie van de in Nederland gevestigde sigaretten- en shagindustrie

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de in Nederland gevestigde fabrikanten en importeurs van sigaretten en shag. Wij richten ons op het voeren van een constructieve dialoog met alle stakeholders: overheid en politiek, handel, belangenorganisaties, media en het publiek.

VSK wil een betrouwbare gesprekspartner zijn op het gebied van tabak-gerelateerde onderwerpen. Wij voeren die dialoog op basis van transparantie en relevantie, geven heldere standpunten en leveren constructieve suggesties en bijdragen als het gaat over tabakssector en roken.

LEDEN VAN DE VSK

OVER VSK

Lees hier meer over de vereniging.

NIEUWS

Berichten over en uit onze industrie.

ACCIJNS

Lees hier meer over accijns op tabak.

VSK: VERENIGDE FABRIKANTEN VAN SHAG EN SIGARETTEN

Historie

Per 1 januari 2017 is VSK de branchevereniging van de georganiseerde sigaretten- en kerftabakfabrikanten. VSK is ontstaan vanuit het samengaan van de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie (opgericht in 1952) en de Stichting Sigarettenindustrie (opgericht in 1955). Een voorloper van die beide organisaties was het Bureau voor de Tabaksindustrie. Dit bureau vervulde een functie bij de toewijzing van ruwe tabak.

 

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel het behartigen van zowel de individuele als de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

Wij richten ons op het voeren van een constructieve dialoog met alle stakeholders: overheid en politiek, handel, belangenorganisaties, media en het publiek.

VSK wil een betrouwbare gesprekspartner zijn op het gebied van tabak-gerelateerde onderwerpen. Wij voeren een dialoog op basis van transparantie en relevantie, geven standpunten en leveren suggesties en bijdragen als het gaat over de tabakssector en roken.

De productie en verkoop van tabaksproducten levert een werkgelegenheid van tienduizenden voltijdbanen op. Jaarlijks wordt er in Nederland 4.5 miljard euro aan tabaksproducten uitgegeven. Hiervan bestaat 2.45 miljard euro uit accijns, 530 miljoen euro bestaat uit BTW. Tezamen levert de verkoop van tabaksproducten jaarlijks zo’n drie miljard euro op voor de schatkist. (Bron: Accijnsmonitor 2015)

 

Leden

VSK telt vijf leden:


British American Tobacco
www.bat.com


Heupink & Bloemen Tabak
www.heupink-bloemen.com


Landewyck Tabak Holland
www.landewyck.nl


Japan Tobacco International
www.jti.com


Van Nelle Tabak (onderdeel van Imperial Tobacco)
www.imperial-tobacco.nl


In Nederland wordt nog in drie fabrieken shag en pijptabak gemaakt: in Groningen bij Koninklijke Theodorus Niemeyer (BAT), in Joure (Van Nelle) en in Ootmarsum (Heupink & Bloemen).
Meer over de leden van VSK vindt u hier.

 

Lidmaatschappen & bijdragen

VSK is lid van VNO-NCW, contribuerend lid van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco (Coresta), en de Stichting Reclame Code (vanwege de sinds 2002 in werking getrede Reclamecode voor tabaksproducten).

In Europees verband is VSK lid van:


European Smoking Tobacco Association (ESTA)
www.esta.be

Confederation of European Community Cigarette Manufacturers (CECCM)
www.ceccm.eu

 

NIEUWS

Mega accijnsverhoging op tabak
19 september 2023
In de vanmiddag gepubliceerde Miljoenennota krijgen rokers het zwaar voor de kiezen. Tabak wordt volgend jaar nog duurder dan gepland. Dan kost een pakje van twintig sigaretten € 11,50. Voor een pakje shag van 50 gram betaal je dan 25 euro in Nederland, in Duitsland ongeveer 13 euro. Branchevereniging VSK voorspelt dat illegale handel met deze prijsstijging ‘door het dak schiet’.
VSK maakt bezwaar tegen uitlatingen staatssecretaris
23 december 2022
Staatssecretaris Van Ooijen van VWS toont zich een krachtig pleitbezorger van tabaksontmoediging. Een van de maatregelen die hij in het vooruitzicht heeft gesteld is een voortzetting van het pleidooi bij de Europese Commissie voor een andere meetmethode voor de bepaling van teer, nicotine en koolmonoxide in sigarettenrook. In een recente brief hierover aan de Tweede Kamer maakt de staatssecretaris in dat verband ook ernstige verwijten aan de tabaksindustrie. Dat is zeer onterecht naar ons oordeel en daarom heeft VSK geprotesteerd tegen dit kwaadspreken.
Uitspraak Europees Hof van Justitie over meetmethode tabaksemissies bevestigt rechtmatigheid van ISO-normen
22 februari 2022
Vandaag heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan over een aantal prejudiciële vragen van de Rechtbank Rotterdam over de uitleg en geldigheid van de meetmethode van tabaksemissies. Het Hof acht de huidige wettelijk voorgeschreven ISO-meetmethode niet in strijd met Europees recht. Hiermee wordt de rechtmatigheid van de ISO-normen bevestigd.
VSK: NVWA-onderzoek tabaksreclame in supermarkten treft geen doel en is onzorgvuldig
10 december 2020
De Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) heeft kennisgenomen van de berichtgeving over het onderzoek van de NVWA inzake zogenaamde verboden tabaksreclame bij supermarkten.
VSK: NVWA-onderzoek verkoopbonussen heksenjacht staatssecretaris VWS
6 december 2019
De Vereniging van Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) heeft met verbazing kennisgenomen van de berichtgeving over het onderzoek van de NVWA inzake zogenaamde verboden reclame.

NATIONALE SMOKKEL MONITOR