VSK is de brancheorganisatie van de in Nederland gevestigde sigaretten- en shagindustrie

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de in Nederland gevestigde fabrikanten en importeurs van sigaretten en shag. Wij richten ons op het voeren van een constructieve dialoog met alle stakeholders: overheid en politiek, handel, belangenorganisaties, media en het publiek.

VSK wil een betrouwbare gesprekspartner zijn op het gebied van tabak-gerelateerde onderwerpen. Wij voeren die dialoog op basis van transparantie en relevantie, geven heldere standpunten en leveren constructieve suggesties en bijdragen als het gaat over tabakssector en roken.

LEDEN VAN DE VSK

OVER VSK

Lees hier meer over de vereniging.

NIEUWS

Berichten over en uit onze industrie.

ACCIJNS

Lees hier meer over accijns op tabak.

VSK: VERENIGDE FABRIKANTEN VAN SHAG EN SIGARETTEN

Historie

Per 1 januari 2017 is VSK de branchevereniging van de georganiseerde sigaretten- en kerftabakfabrikanten. VSK is ontstaan vanuit het samengaan van de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie (opgericht in 1952) en de Stichting Sigarettenindustrie (opgericht in 1955). Een voorloper van die beide organisaties was het Bureau voor de Tabaksindustrie. Dit bureau vervulde een functie bij de toewijzing van ruwe tabak.

 

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel het behartigen van zowel de individuele als de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

Wij richten ons op het voeren van een constructieve dialoog met alle stakeholders: overheid en politiek, handel, belangenorganisaties, media en het publiek.

VSK wil een betrouwbare gesprekspartner zijn op het gebied van tabak-gerelateerde onderwerpen. Wij voeren een dialoog op basis van transparantie en relevantie, geven standpunten en leveren suggesties en bijdragen als het gaat over de tabakssector en roken.

De productie en verkoop van tabaksproducten levert een werkgelegenheid van tienduizenden voltijdbanen op. Jaarlijks wordt er in Nederland 4.5 miljard euro aan tabaksproducten uitgegeven. Hiervan bestaat 2.45 miljard euro uit accijns, 530 miljoen euro bestaat uit BTW. Tezamen levert de verkoop van tabaksproducten jaarlijks zo’n drie miljard euro op voor de schatkist. (Bron: Accijnsmonitor 2015)

 

Leden

VSK telt vijf leden:


British American Tobacco
www.bat.com


Heupink & Bloemen Tabak
www.heupink-bloemen.com


Landewyck Tabak Holland
www.landewyck.nl


Japan Tobacco International
www.jti.com


Van Nelle Tabak (onderdeel van Imperial Tobacco)
www.imperial-tobacco.nl


In Nederland wordt nog in drie fabrieken shag en pijptabak gemaakt: in Groningen bij Koninklijke Theodorus Niemeyer (BAT), in Joure (Van Nelle) en in Ootmarsum (Heupink & Bloemen).
Meer over de leden van VSK vindt u hier.

 

Lidmaatschappen & bijdragen

VSK is lid van VNO-NCW, contribuerend lid van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco (Coresta), en de Stichting Reclame Code (vanwege de sinds 2002 in werking getrede Reclamecode voor tabaksproducten).

In Europees verband is VSK lid van:


European Smoking Tobacco Association (ESTA)
www.esta.be

Confederation of European Community Cigarette Manufacturers (CECCM)
www.ceccm.eu

De VSK geeft jaarlijks een financiële bijdrage aan Stichting Rokers Belangen (SRB, www.rokersbelangen.nl), voor de instandhouding van  het secretariaat van de SRB en de SRB-website. VSK geeft geen adviezen of aanwijzingen over de aanwending van deze bijdrage.

NIEUWS

Reactie VSK op column Onno Aerden – Elsevier Online
29 oktober 2018
Ik heb met interesse kennis genomen van uw open brief aan mij, die vorige week vrijdag 19 oktober online is verschenen. In uw bericht benoemt u twee onderwerpen: het belang van afstemming in industrieverband rondom publiekscampagnes en de noodzaak voor effectief tabaksontmoedigingsbeleid.
Persbericht: Nederlandse bevolking is tegen toenemende overheidsbemoeienis in hun privéleven en verwachten dat beleid op bewijs wordt gebaseerd
23 oktober 2018
Nieuw onderzoek toont aan dat de Nederlandse bevolking genoeg heeft van de steeds verder toenemende regelgeving ten aanzien van levensstijlproducten. Maatregelen zoals neutrale tabaksverpakkingen zouden volgens hen onnodig zijn en een lage prioriteit hebben.
Persbericht: VSK steunt ‘Nee-derland’-campagne Jan Roos
16 oktober 2018
VSK, de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten, zegt ‘ja’ tegen het Nee-derland initiatief van journalist Jan Roos in zijn strijd tegen betutteling door de overheid dat op 16 oktober is gelanceerd. “Net als Jan Roos vinden wij dat volwassen Nederlanders steeds vaker en steeds meer worden beperkt in hun vrijheid. Mensen voelen de dwang van de overheid en andere organisaties om weg te blijven van bepaalde keuzes, terwijl zij heel goed hun eigen verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen”, aldus VSK-directeur Jan Hein Sträter.
Persbericht: Neutrale verpakkingen voor tabak bewezen niet effectief
31 augustus 2018
Staatssecretaris Blokhuis heeft het idee om de merken van sigarettenverpakkingen per 2020 te verwijderen. Dat blijkt uit een uitgelekt concept van het preventieakkoord dat binnenkort wordt gepresenteerd en waarover de media hebben gerapporteerd.
Persbericht: NEN-commissie Tabak en tabaksproducten gaat door
30 augustus 2018
De NEN-Normcommissie “Tabak en tabaksproducten” gaat door. Dat heeft het NEN-secretariaat onlangs bekend gemaakt aan de leden van de commissie en aan het ministerie VWS. In mei van dit jaar beëindigden het RIVM en de NVWA hun deelname aan deze commissie. Dat was reden voor het NEN-secretariaat om zich te beraden op de toekomst van deze commissie. Na overleg met alle betrokken partijen komt zij tot de conclusie dat de normcommissie kan blijven bestaan.

NEWSROOM VSK