VSK is de brancheorganisatie van de in Nederland gevestigde sigaretten- en shagindustrie

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de in Nederland gevestigde fabrikanten en importeurs van sigaretten en shag. Wij richten ons op het voeren van een constructieve dialoog met alle stakeholders: overheid en politiek, handel, belangenorganisaties, media en het publiek.

VSK wil een betrouwbare gesprekspartner zijn op het gebied van tabak-gerelateerde onderwerpen. Wij voeren die dialoog op basis van transparantie en relevantie, geven heldere standpunten en leveren constructieve suggesties en bijdragen als het gaat over tabakssector en roken.

LEDEN VAN DE VSK

OVER VSK

Lees hier meer over de vereniging.

NIEUWS

Berichten over en uit onze industrie.

ACCIJNS

Lees hier meer over accijns op tabak.

VSK: VERENIGDE FABRIKANTEN VAN SHAG EN SIGARETTEN

Historie

Per 1 januari 2017 is VSK de branchevereniging van de georganiseerde sigaretten- en kerftabakfabrikanten. VSK is ontstaan vanuit het samengaan van de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie (opgericht in 1952) en de Stichting Sigarettenindustrie (opgericht in 1955). Een voorloper van die beide organisaties was het Bureau voor de Tabaksindustrie. Dit bureau vervulde een functie bij de toewijzing van ruwe tabak.

 

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel het behartigen van zowel de individuele als de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

Wij richten ons op het voeren van een constructieve dialoog met alle stakeholders: overheid en politiek, handel, belangenorganisaties, media en het publiek.

VSK wil een betrouwbare gesprekspartner zijn op het gebied van tabak-gerelateerde onderwerpen. Wij voeren een dialoog op basis van transparantie en relevantie, geven standpunten en leveren suggesties en bijdragen als het gaat over de tabakssector en roken.

De productie en verkoop van tabaksproducten levert een werkgelegenheid van tienduizenden voltijdbanen op. Jaarlijks wordt er in Nederland 4.5 miljard euro aan tabaksproducten uitgegeven. Hiervan bestaat 2.45 miljard euro uit accijns, 530 miljoen euro bestaat uit BTW. Tezamen levert de verkoop van tabaksproducten jaarlijks zo’n drie miljard euro op voor de schatkist. (Bron: Accijnsmonitor 2015)

 

Leden

VSK telt vijf leden:


British American Tobacco
www.bat.com


Heupink & Bloemen Tabak
www.heupink-bloemen.com


Landewyck Tabak Holland
www.landewyck.nl


Japan Tobacco International
www.jti.com


Van Nelle Tabak (onderdeel van Imperial Tobacco)
www.imperial-tobacco.nl


In Nederland wordt nog in drie fabrieken shag en pijptabak gemaakt: in Groningen bij Koninklijke Theodorus Niemeyer (BAT), in Joure (Van Nelle) en in Ootmarsum (Heupink & Bloemen).
Meer over de leden van VSK vindt u hier.

 

Lidmaatschappen & bijdragen

VSK is lid van VNO-NCW, contribuerend lid van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco (Coresta), en de Stichting Reclame Code (vanwege de sinds 2002 in werking getrede Reclamecode voor tabaksproducten).

In Europees verband is VSK lid van:


European Smoking Tobacco Association (ESTA)
www.esta.be

Confederation of European Community Cigarette Manufacturers (CECCM)
www.ceccm.eu

 

NIEUWS

Accijnsverhoging tabak contraproductief  “Conclusies RIVM-onderzoek kloppen niet”
12 juni 2024
Het demissionaire kabinet claimt dat de accijnsverhoging op tabak een succes is. Na de prijsverhoging van april 2023 zou 1 op de 10 rokers zijn gestopt, omgerekend ruim 250 duizend Nederlanders. Diverse media namen dinsdagavond de enthousiaste berichten van de ministeries van Financiën en Volksgezondheid kritiekloos over.
Uitspraak in hoger beroep over tabaksreclame: Ministerie VWS en NVWA op alle punten in het ongelijk gesteld
20 februari 2024
De Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) heeft met tevredenheid kennisgenomen van het oordeel van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de commerciële afspraken die de tabaksindustrie maakt met verkooppunten. Het CBb heeft vandaag in hoger beroep bepaald dat die afspraken normale handelspraktijken zijn die niet als reclame aangemerkt kunnen worden.
Record hoeveelheid tabak uit buitenland gehaald
20 oktober 2023
Steeds meer mensen halen hun shag en sigaretten uit het buitenland. De hoeveelheid tabak die afkomstig is uit onze buurlanden, is in het derde kwartaal van 2023 naar een recordhoogte gestegen. De grensoverschrijdende handel is op het hoogste niveau ooit gemeten. Vooral in de grensstreken is er sprake van een verdere toename. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar, in opdracht van VSK, de brancheorganisatie van tabaksfabrikanten.
Mega accijnsverhoging op tabak
19 september 2023
In de vanmiddag gepubliceerde Miljoenennota krijgen rokers het zwaar voor de kiezen. Tabak wordt volgend jaar nog duurder dan gepland. Dan kost een pakje van twintig sigaretten € 11,50. Voor een pakje shag van 50 gram betaal je dan 25 euro in Nederland, in Duitsland ongeveer 13 euro. Branchevereniging VSK voorspelt dat illegale handel met deze prijsstijging ‘door het dak schiet’.
VSK maakt bezwaar tegen uitlatingen staatssecretaris
23 december 2022
Staatssecretaris Van Ooijen van VWS toont zich een krachtig pleitbezorger van tabaksontmoediging. Een van de maatregelen die hij in het vooruitzicht heeft gesteld is een voortzetting van het pleidooi bij de Europese Commissie voor een andere meetmethode voor de bepaling van teer, nicotine en koolmonoxide in sigarettenrook. In een recente brief hierover aan de Tweede Kamer maakt de staatssecretaris in dat verband ook ernstige verwijten aan de tabaksindustrie. Dat is zeer onterecht naar ons oordeel en daarom heeft VSK geprotesteerd tegen dit kwaadspreken.

NATIONALE SMOKKEL MONITOR