Uitspraak in hoger beroep over tabaksreclame: Ministerie VWS en NVWA op alle punten in het ongelijk gesteld

20 februari 2024

Den Haag, 20 februari 2024 -

De Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) heeft met tevredenheid kennisgenomen van het oordeel van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de commerciële afspraken die de tabaksindustrie maakt met verkooppunten. Het CBb heeft vandaag in hoger beroep bepaald dat die afspraken normale handelspraktijken zijn die niet als reclame aangemerkt kunnen worden.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) had in 2019 en 2020 opdracht gegeven aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om onderzoek te doen naar die afspraken en daarvoor boetes op te leggen. Prompt werden alle aangetroffen afspraken aangemerkt als verkoopbonussen en daarmee als verboden reclame beschouwd. Aan alle fabrikanten werden boetes opgelegd. De fabrikanten hebben daar bezwaar en beroep tegen ingesteld. Aanvankelijk oordeelde de Rechtbank Rotterdam dat sprake was van reclame en werden de fabrikanten veroordeeld tot het betalen van boetes. Maar vandaag is die uitspraak in hoger beroep definitief vernietigd. 

GEEN SPRAKE VAN ONWETTIG HANDELEN

VSK heeft zich steeds verbaasd over de handelswijze van NVWA en VWS. In de ogen van de branche is en was er geen sprake van onwettig handelen. Commerciële afspraken zijn immers een integraal onderdeel van het verdienmodel van de detailhandel. Vrijwel iedere producent van welk product dan ook, betaalt voor toegang tot het schap. “En als het ministerie van mening zou zijn geweest dat een sinds jaar en dag bestaande en algemeen bekende handelswijze toch niet in de haak was, dan had het in de rede gelegen dat zij daarover eerst overleg had gezocht met de branche” zegt Jan Hein Sträter, directeur van VSK. “In plaats daarvan koos de staatssecretaris voor een heksenjacht. Gelukkig heeft de rechter in hoogste instantie daar nu een einde aan gemaakt”.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jan Hein Sträter, 
jh.straeter@vsk-tabak.nl, T: 06 – 53 91 45 11

Delen:  WhatsApp

Terug Meer nieuwsberichten

NATIONALE SMOKKEL MONITOR