Accijns op shag en sigaretten

Op deze pagina worden de volgende vragen over Nederlandse accijns beantwoord:

  • Hoeveel belasting wordt er geheven op de verschillende tabaksproducten?
  • Welke accijnsverhogingen zijn afgelopen 15 jaar doorgevoerd op shag en sigaretten?
  • Op welke wijze vindt een wettelijke accijnsverhoging plaats?

Hoeveel belasting wordt er geheven op de verschillende tabaksproducten?

Elk jaar stelt het Ministerie van Financiën de gewogen gemiddelde prijs (WAP) van sigaretten en rooktabak vast. Dit is het gemiddelde van alle producten die vanaf 1 januari tot en met 31 december in Nederland op de markt zijn gebracht. Deze WAP wordt gebruikt om de accijnsdruk op de beide categorieën te berekenen.
De WAP voor sigaretten bedroeg op 1 januari 2017 EUR 307,89 voor 1000 sigaretten en EUR 171,01 voor 1000 gram rooktabak.

Voor sigaretten wordt de volgende accijns en BTW afgedragen (tarieven per 1 januari 2017):
5% ad valorem (over WAP)              €15,39
Vast specifiek tarief                        €166,46
Totale accijns                                  €181,85
BTW 21% (21/121 * WAP)               €53,44
Totale belastingen                         €235,29

De totale belastingdruk op sigaretten bedraagt €235,29 / €307,89 = 76,42%

Voor rooktabak wordt de volgende accijns en BTW afgedragen (tarieven per 1 januari 2017):
Vast specifiek tarief                     €99,25
Totale accijns                               €99,25
BTW 21% (21/121 * WAP)          €29,68
Totale belastingen                    €128,93

De totale belastingdruk op rooktabak bedraagt €128,29 / €171,01 = 75,39%

In een grafiek ziet dit er als volgt uit:
grafiek accijns

 

Welke accijnsverhogingen zijn er de afgelopen vijftien jaar doorgevoerd op shag en sigaretten?

2016
Verhoging van € 13,51 per kilogram shag

2013
Verhoging van € 15,00 per kilogram shag
Verhoging van € 18,42 per 1000 sigaretten

2010
Verhoging van € 0,49 per kilogram shag
Verhoging van € 4,70 per 1000 sigaretten

2008
Verhoging van € 9,15 per kilogram shag
Verhoging van € 14,50 per 1000 sigaretten

2004
Verhoging van € 9,20 per kilogram shag
Verhoging van € 18,40 per 1000 sigaretten

2001
Verhoging van GLD 3,42 per kilogram shag
Verhoging van GLD 6,84 per 1000 sigaretten

1999
Verhoging van GLD 3 per kilogram shag
Verhoging van GLD 6 per 1000 sigaretten

1998
Verhoging van GLD 3 per kilogram shag
Verhoging van GLD 6 per 1000 sigaretten

1997 
Verhoging van GLD 3 per kilogram shag (en pijptabak)
Verhoging van GLD 6 per 1000 sigaretten

Van 1997 tot 2008 heeft de regering er voor gekozen om accijnsverhogingen steeds toe te passen in dezelfde verhouding (voor elke euro verhoging op 1000 gram shag 2 euro verhoging per 1000 sigaretten). De regering heeft deze verhouding in het verleden als volgt verdedigd: iedere andere verhouding zou een voordeel opleveren voor één van de twee productcategorieën.  

Op welke wijze vindt een wettelijke accijnsverhoging plaats?

In het algemeen wordt tot een accijnsverhoging besloten naar aanleiding van een kabinetsvoorstel in een jaarlijks Belastingplan.

Een accijnsverhoging wordt uitgedrukt in euro's per kilogram (voor shag) of euro's per 1000 stuks (voor sigaretten). Vervolgens wordt het nieuwe totale accijnsbedrag omgerekend naar nieuwe accijnstarieven.

Voor sigaretten bestaat de accijns uit een bepaald percentage van de winkelprijs (dit wordt ad valorem of proportionele accijns genoemd). Per 1 januari 2017 is dit percentage vastgezet op 5%. Daarnaast geldt een zogenoemde specifieke accijns die voor alle sigaretten hetzelfde is. Op dit moment bedraagt die € 166,46 per 1000 sigaretten.

Voor shag en pijptabak geldt sinds 1 januari 2017 uitsluitend een specifiek tarief van € 99,25 per 1000 gram.

NEWSROOM VSK