Accijns op shag en sigaretten

Op deze pagina worden de volgende vragen over Nederlandse accijns beantwoord:

  • Hoeveel belasting wordt er geheven op de verschillende tabaksproducten?
  • Welke accijnsverhogingen zijn afgelopen 15 jaar doorgevoerd op shag en sigaretten?
  • Op welke wijze vindt een wettelijke accijnsverhoging plaats?

Hoeveel belasting wordt er geheven op de verschillende tabaksproducten?

Elk jaar stelt het Ministerie van Financiën de gewogen gemiddelde prijs (WAP) van sigaretten en rooktabak vast. Dit is het gemiddelde van alle producten die vanaf 1 januari tot en met 31 december in Nederland op de markt zijn gebracht. Deze WAP wordt gebruikt om de accijnsdruk op de beide categorieën te berekenen.

De WAP voor sigaretten bedroeg op 1 april 2018 € 309,45 voor 1000 sigaretten en € 178,01 voor 1000 gram rooktabak.

Voor sigaretten wordt de volgende accijns en BTW afgedragen (tarieven per 1 april 2018):

5% ad valorem (over WAP) € 15,47
Vast specifiek tarief € 173,10
Totale accijns € 188,57
Minimum accijns € 188,99
BTW 21% (21/121 van WAP) € 53,70
Totale belastingen € 242,69

De totale belastingdruk op sigaretten bedraagt € 242,69/€ 309,45 = 78,43%

Voor rooktabak (losse tabak in pouches en tins) wordt de volgende accijns en BTW afgedragen (tarieven per 1 april 2018):

Vast specifiek tarief € 106,65
Totale accijns € 106,65
BTW 21% (21/121 van WAP) € 30,89
Totale belastingen € 137,54

De totale belastingdruk op rooktabak bedraagt € 137,54/€ 178,01 = 77,27%

Welke accijnsverhogingen zijn er de afgelopen vijftien jaar doorgevoerd op shag en sigaretten?

2018
Verhoging van € 7,40 per kilogram shag
Verhoging van € 7,40 per 1000 sigaretten

2016
Verhoging van € 13,51 per kilogram shag

2013
Verhoging van € 15,00 per kilogram shag
Verhoging van € 18,42 per 1000 sigaretten

2010
Verhoging van € 0,49 per kilogram shag
Verhoging van € 4,70 per 1000 sigaretten

2008
Verhoging van € 9,15 per kilogram shag
Verhoging van € 14,50 per 1000 sigaretten

2004
Verhoging van € 9,20 per kilogram shag
Verhoging van € 18,40 per 1000 sigaretten

2001
Verhoging van GLD 3,42 per kilogram shag
Verhoging van GLD 6,84 per 1000 sigaretten

1999
Verhoging van GLD 3 per kilogram shag
Verhoging van GLD 6 per 1000 sigaretten

1998
Verhoging van GLD 3 per kilogram shag
Verhoging van GLD 6 per 1000 sigaretten

1997 
Verhoging van GLD 3 per kilogram shag (en pijptabak)
Verhoging van GLD 6 per 1000 sigaretten

Van 1997 tot 2008 heeft de regering er voor gekozen om accijnsverhogingen steeds toe te passen in dezelfde verhouding (voor elke euro verhoging op 1000 gram shag 2 euro verhoging per 1000 sigaretten). De regering heeft deze verhouding in het verleden als volgt verdedigd: iedere andere verhouding zou een voordeel opleveren voor één van de twee productcategorieën.

Op welke wijze vindt een wettelijke accijnsverhoging plaats?

In het algemeen wordt tot een accijnsverhoging besloten naar aanleiding van een kabinetsvoorstel in een jaarlijks Belastingplan.

Voor het jaar 2018 is voor het eerst een "meerjarenaccijnsplan" opgenomen in het Belastingplan 2018. In dit plan zijn de accijnsverhogingen niet alleen voor 2018 opgenomen maar ook voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

In 2019 zal de accijns worden verhoogd met € 2,29 per kilogram shag/1000 sigaretten, in 2020 met een bedrag van € 5,71 per kilogram shag/1000 sigaretten en in 2021 met € 4,94 per kilogram shag/1000 sigaretten.

In totaal omvat het accijnsplan een verhoging van € 20,34 per kilogram shag/ 1000 sigaretten over 4 jaar. Hiermee wordt de opbrengst van de tabaksaccijns verhoogd met respectievelijk € 40 (2018), € 93 (2019), € 147 (2020) en € 200 miljoen (2021).

De accijnsverhogingen voor de komende jaren zijn reeds vastgelegd in de wet op de Accijns.

NATIONALE SMOKKEL MONITOR