Accijns op shag en sigaretten

Op deze pagina worden de volgende vragen over Nederlandse accijns beantwoord:

  • Hoeveel belasting wordt er geheven op de verschillende tabaksproducten?
  • Welke accijnsverhogingen zijn afgelopen jaren doorgevoerd op shag en sigaretten?
  • Standpunt VSK: Gematigd meerjaren-accijnsplan

Hoeveel belasting wordt er geheven op de verschillende tabaksproducten?

Elk jaar stelt het Ministerie van Financiën de gewogen gemiddelde prijs (WAP) van sigaretten en rooktabak vast. Dit is het gemiddelde van alle producten die vanaf 1 januari tot en met 31 december in Nederland op de markt zijn gebracht. Deze WAP wordt gebruikt om de accijnsdruk op de beide categorieën te berekenen.

De WAP voor sigaretten over het kalenderjaar 2020 bedroeg € 357,92 voor 1000 sigaretten en € 223,37 voor 1000 gram rooktabak.

Voor sigaretten wordt de volgende accijns en BTW afgedragen (tarieven per 1 januari 2021):

5% ad valorem (over de WAP)   € 17,90
Vast specifiek bedrag € 223,82
Totale accijns € 241,72
Minimum accijns € 243,25
BTW 21% (21/121 van WAP) € 62,11
Totale belastingen € 305,36 (minimum accijns plus BTW)
De totale belastingdruk op sigaretten bedraagt € 305,36 / € 357,92 * 100 = 85,3%

Voor rooktabak (losse tabak in pouches en tins) wordt de volgende accijns afgedragen (tarieven per 1 januari 2021):

Vast specifiek bedrag € 160,91
Totale accijns € 160,91
BTW 21% (21/121 van WAP) € 38,77
Totale belastingen € 199,68 (accijns plus BTW)
De totale belastingdruk op rooktabak bedraagt € 199,68 / € 223,37 * 100 = 89,4%

Welke accijnsverhogingen zijn er de afgelopen vijftien jaar doorgevoerd op shag en sigaretten?

2021
Verhoging € 4,94 per kilogram shag
Verhoging € 4,94 per 1000 sigaretten

2020 – 1 april
Verhoging € 41,32 per kilogram shag
Verhoging € 41,32 per 1000 sigaretten

2020 – 1 januari
Verhoging € 5,71 per kilogram shag
Verhoging € 5,71 per 1000 sigaretten

2019
Verhoging € 2,29 per kilogram shag
Verhoging € 2,29 per 1000 sigaretten

2018
Verhoging van € 7,40 per kilogram shag
Verhoging van € 7,40 per 1000 sigaretten

2016
Verhoging van € 13,51 per kilogram shag

2013
Verhoging van € 15,00 per kilogram shag
Verhoging van € 18,42 per 1000 sigaretten

2010
Verhoging van € 0,49 per kilogram shag
Verhoging van € 4,70 per 1000 sigaretten

2008
Verhoging van € 9,15 per kilogram shag
Verhoging van € 14,50 per 1000 sigaretten

2004
Verhoging van € 9,20 per kilogram shag
Verhoging van € 18,40 per 1000 sigaretten

2001
Verhoging van GLD 3,42 per kilogram shag
Verhoging van GLD 6,84 per 1000 sigaretten

1999
Verhoging van GLD 3 per kilogram shag
Verhoging van GLD 6 per 1000 sigaretten

1998
Verhoging van GLD 3 per kilogram shag
Verhoging van GLD 6 per 1000 sigaretten

1997 
Verhoging van GLD 3 per kilogram shag (en pijptabak)
Verhoging van GLD 6 per 1000 sigaretten

Van 1997 tot 2008 heeft de regering er voor gekozen om accijnsverhogingen steeds toe te passen in dezelfde verhouding (voor elke euro verhoging op 1000 gram shag 2 euro verhoging per 1000 sigaretten). De regering heeft deze verhouding in het verleden als volgt verdedigd: ieder andere verhouding zou een voordeel opleveren voor een van de twee productcategorieën. Na 2008 is dit principe losgelaten wat vanaf 2011 heeft geleid tot een stijging van de accijns op rooktabak met ongeveer 145% en voor sigaretten met ongeveer 60%.

Gerekend vanaf basisjaar 2011 is de accijns op rooktabak met ongeveer 145% toegenomen en die op sigaretten met ongeveer 60%.

Standpunt VSK: Gematigd meerjaren-accijnsplan

De leden van VSK zijn voorstander van een gematigd meerjaren-accijnsplan. Een gematigd plan zorgt ervoor dat de accijns (verhogingen) in Nederland niet uit de pas lopen met de accijns (verhogingen) in onze buurlanden België en Duitsland. Excessieve accijnsverhogingen zorgen ervoor dat consumenten op zoek gaan naar goedkopere alternatieven welke in de buurlanden te vinden zijn. Het resultaat is een toename in de grensverkopen en het spekken van de schatkist van de buurlanden. Alvorens een nieuwe accijnsverhoging wordt ingevoerd is het essentieel een goede evaluatie van de grenseffecten uit te voeren.

NATIONALE SMOKKEL MONITOR