Standpunten

Beperking verkooppunten
Het kabinet heeft zich voorgenomen om in 2024 de verkoop van tabak in supermarkten te verbieden, en later ook in benzinestations en gemakswinkels. In een rapport geschreven in opdracht van de overheid worden de effecten die maatregelen beschreven. Die blijken compleet disproportioneel te zijn: 500 supermarkten zullen failliet gaan en zo’n 200 tabakzaken. Daartegenover staat een marginale afname van het aantal rokers, althans die wordt verondersteld want bewijs daarvoor hebben de opstellers van het rapport niet gevonden. Meer over dit rapport, het voornemen van de overheid én de alternatieven die VSK voorstelt vindt u hier.

 

Zwerfafval van sigarettenpeuken
De filters van sigaretten bevatten plastic. Als een peuk achteloos wordt weggegooid kan het via het zwerfafval in het milieu terechtkomen. Om dat te voorkomen of te beperken heeft de Europese Unie een richtlijn opgesteld voor zogenoemde Kunststoffen voor Enkelvoudig Gebruik. In die richtlijn wordt veel verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven gelegd.
Meer hierover.

NATIONALE SMOKKEL MONITOR