Persbericht: Nederlandse bevolking is tegen toenemende overheidsbemoeienis in hun privéleven en verwachten dat beleid op bewijs wordt gebaseerd

23 oktober 2018

Uit een onderzoek onder 2.279 representatieve Nederlanders uitgevoerd middels veldwerk van Motivaction, een toonaangevend onafhankelijk onderzoeksbureau, in opdracht van JTI, lid van de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK), blijkt dat:

  • vier op de vijf Nederlandse volwassenen (79%) menen dat verdere regelgeving de verdere keuzevrijheid van volwassenen beperkt of dat bestaande regelgeving al te streng is;
  • meer dan tweederde (70%) van de bevolking vindt dat de regering niet het recht heeft hun keuzes met betrekking tot dieet of levensstijl te reguleren.

De overgrote meerderheid van de ondervraagden denkt niet dat neutrale tabaksverpakkingen prioriteit heeft en maakt zich zorgen dat het beleid kan worden ingevoerd zonder enig bewijs van effectiviteit of evaluatie:

  • meer dan twee derde (68%) van de Nederlandse bevolking meent dat neutrale verpakkingen onnodig zijn; Slechts 10% beschouwt het invoeren van neutrale verpakkingen als 'zeer belangrijk';
  • meer dan twee derde van de bevolking (68%) wil dat er eerst grondig onderzoek wordt gedaan naar mogelijke ongewilde neveneffecten, zoals een mogelijke toename van gesmokkelde of vervalste sigaretten;
  • een meerderheid (56%) is van mening dat de regering de invloed van het recente verbod op 'glanzende' verpakkingen eerst zou moeten evalueren en beoordelen alvorens er nieuwe regelgeving in te voeren;
  • ongeveer driekwart (73%) wil dat de Nederlandse regering het voorbeeld volgt van Duitsland en Zweden en pas overgaat tot de invoering van neutrale tabaksverpakkingen als er meer bewijs is voor de effectiviteit van deze maatregel.

Zorgen over de invoering van deze onnodige, tot mislukking gedoemde maatregel zijn meer dan gerechtvaardigd. Recente cijfers uit Australië, het eerste land ter wereld dat neutrale tabaksverpakkingen heeft ingevoerd, laten zien dat na invoering de daling van het aantal rokers over de lange termijn tot stilstand is gekomen [1]. De illegale markt is echter sterk gestegen en maakt nu 15% van de tabaksmarkt uit. Dit is het hoogste percentage in de geschiedenis van Australië [2] en heeft de Australische regering ertoe gedwongen een ‘Tobacco Taskforce’ op te moeten zetten [3].

"Nederlanders zitten niet te wachten op een betuttelende overheid en vinden dat maatregelen gericht op preventie bewezen effectief moeten zijn alvorens ze worden ingevoerd, zoals ook is toegezegd in het regeerakkoord," aldus Jan Hein Sträter van VSK. "Het publiek is duidelijk tegen deze stortvloed aan regelgeving, die zonder enig bewijs en zonder te overwegen of er effectievere mogelijkheden of andere prioriteiten zijn, wordt ingevoerd. Er bestaan ernstige zorgen dat als staatsverpakkingen worden ingevoerd voor tabaksproducten, de betuttelende overheid het daar niet bij zal laten. Zo voorziet zeven op de tien ondervraagden (71%) dat deze onnodige vorm van merkcensuur weleens zou kunnen leiden tot soortgelijke maatregelen voor alcohol."

Afgelopen vrijdag 19 oktober bleek al uit de poll van de website Stand.nl (NPO1) dat tweederde van de Nederlanders het eens is met de stelling: "de overheid moet zich niet bemoeien met onze leefstijl" [4]. Dat resultaat komt overeen met de resultaten van het onderzoek dat vandaag werd gepresenteerd.

Onderzoeksresultaten

Vragenlijst


Links

[1] https://www.aihw.gov.au/reports/illicit-use-of-drugs/ndshs-2016-key-findings/contents/highlights-from-the-2016-survey
[2] https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/05/australia_illicit_tobacco_report_2017.pdf
[3] https://www.smh.com.au/politics/federal/government-butt-squad-to-chase-billions-in-criminal-tobacco-fraud-20180505-p4zdiv.html
[4] https://www.nporadio1.nl/standpunt/2018-10-19
Delen:  WhatsApp

Terug Meer nieuwsberichten

NATIONALE SMOKKEL MONITOR