Gemeente Amsterdam gaat voorbij aan de feiten

21 juni 2018

Gemeente Amsterdam gaat voorbij aan de feiten

VSK (Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten) reageert op het verzoek van de Gemeente Amsterdam aan de NVWA om zogenaamde ‘sjoemelsigaretten’ uit de handel te halen.

Verantwoordelijk wethouder Kukenheim informeerde de gemeenteraad van Amsterdam op woensdag 20 juni dat de gemeente zich aansluit bij het bestuursrechtelijk handhavingsverzoek aan de NVWA om onmiddellijk op te treden, ‘zodat de Nederlandse consument in het vervolg uitsluitend sigaretten te koop krijgt aangeboden die wél voldoen aan de wettelijke maximale TNCO-waarden’.
Met deze oproep gaat de Gemeente Amsterdam volledig voorbij aan het feit dat alle sigaretten die in Nederland op de markt worden gebracht voldoen aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden.
Vorige week ontstond hierover een misverstand door een onderzoek van RIVM dat leek te suggereren dat de gehaltes aan teer, nicotine en koolmonoxide in sigaretten de wettelijke norm overschrijden. Maar dat klopt niet want RIVM hanteerde een heel andere meetmethode dan de methode die wettelijk is voorgeschreven.
Jongstleden woensdag 13 juni bevestigde Europese Commissie – de instantie die hierover gaat- dat het bericht van RIVM geen nieuws bevatte. De alternatieve meetmethode van het RIVM is niet beter dan de bestaande en er bestaat in Europa geen animo om de huidige regels, die per 2016 al volledig zijn herzien, aan te passen.
Jan Hein Sträter, directeur bij VSK, zegt hierover: “De gemeente Amsterdam laat zich publicitair voor een karretje spannen. Sigaretten voldoen aan alle wettelijke eisen. Dat wil overigens niet zeggen dat ze daarom veilig zijn: volwassenen die ervoor kiezen te roken dienen zich bewust te zijn van de risico’s.

Delen:  WhatsApp

Terug Meer nieuwsberichten

NATIONALE SMOKKEL MONITOR