Geen herstel in grensverkeer shagverkopen

29 september 2014

Uit een onderzoek van TNS NIPO in opdracht van VNK blijkt dat het aandeel in Nederland geconsumeerde shag dat afkomstig is uit het buitenland stijgt tot een recordhoogte. Was afgelopen jaar 15% van alle in Nederland gerookte shag afkomstig uit het buitenland, in de eerste helft van 2014 stijgt dit percentage verder tot 19%. Van het herstel dat volgens het Ministerie van Financiën bij grote accijnsverhogingen na verloop van tijd optreedt, is vooralsnog geen sprake. Zowel de Nederlandse tabaksindustrie als de schatkist lijden hieronder.

Actueel:
Op Prinsjesdag ontving de Tweede Kamer de Miljoenennota. Hierin stond de doorgeschoven accijnsverhoging uit 2014 van 9ct. op een pakje shag (en op een pakje sigaretten) gewoon ingeboekt voor 2015. Tijdens de grote accijnsverhoging in 2013 (60ct per pakje shag/ 35ct per pakje sigaretten) werd nog gesuggereerd dat de gedragseffecten als gevolg van de tariefverhoging niet structureel zouden zijn en dat de accijnsopbrengst na verloop van tijd weer grotendeels terugkeert op het oude niveau. Hiervan is in 2014 geen sprake. Toch gaan de accijnzen op tabak omhoog. Jan Hein Sträter, directeur van de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie (VNK), vindt dit onbegrijpelijk: “Staatssecretaris Wiebes heeft zelf in een recent Kamerdebat gezegd dat het gebruikelijke herstel ten gevolge van weglekeffecten bij grote accijnsverhogingen vooralsnog niet is waar te nemen bij de inkomsten uit tabaksaccijnzen voor de schatkist. Bovendien laten onze cijfers uit het TNS NIPO onderzoek zien dat het grensverkeer alleen maar toeneemt. Toch stelt het kabinet een accijnsverhoging voor.”

Achtergrond:
De Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie, de branchevereniging van de shagproducenten, laat sinds 2006 elk kwartaal onderzoek doen naar de herkomst van in Nederland gerookte shag. Uit het onderzoek over het afgelopen jaar (derde kwartaal 2013 tot en met tweede kwartaal 2014 blijkt dat het aandeel buitenlandse shag (shag met een buitenlands accijnszegel) is opgelopen tot een nieuw recordhoogte. Het gemiddeld over het hele jaar 2013 was met 15% al hoog te noemen. In het tweede kwartaal van 2014 stijgt dit percentage naar 19%. Het overgrote deel daarvan is afkomstig uit België. In de grensregio’s is hierbij zelfs sprake 40%.

Onderstaand is een overzicht te zien per provincie van het aandeel in Nederland geconsumeerde shag dat afkomstig is uit het Buitenland; met name uit België (eerste twee kwartalen 2013 + eerste half jaar 2014):

Delen:  WhatsApp

Terug Meer nieuwsberichten

NATIONALE SMOKKEL MONITOR