Reactie VSK op column Onno Aerden – Elsevier Online

29 oktober 2018

Reactie VSK op column Onno Aerden – Elsevier Online

Ik heb met interesse kennis genomen van uw open brief aan mij, die vorige week vrijdag 19 oktober online is verschenen. In uw bericht benoemt u twee onderwerpen: het belang van afstemming in industrieverband rondom publiekscampagnes en de noodzaak voor effectief tabaksontmoedigingsbeleid.

Over het eerste onderwerp kan ik kort zijn: de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten telt vijf leden: BAT, Heupink & Bloemen Tabak, Landewyck Tabak Nederland, JTI & Van Nelle Tabak (onderdeel van Imperial Brands). Samen vertegenwoordigen zij veruit het grootste gedeelte van de werkgelegenheid in Nederland op het gebied van tabaksproductie, met fabrieken in Groningen, Joure en Ootmarsum. Het persbericht van Philip Morris in reactie op onze steun voor de campagne van Jan Roos is ons uiteraard niet ontgaan, maar wij kunnen geen commentaar geven over de onderliggende motivatie voor deze reactie, aangezien Philip Morris geen lid van onze vereniging is.

Het tweede onderwerp is zeer relevant. De VSK is voorstander van maatregelen die effectief zijn om jeugdroken tegen te gaan. De ernstige gezondheidsrisico’s die kleven aan roken zijn welbekend, de enige manier om deze risico’s niet te lopen is door niet te roken. Gegeven de aard van tabaksproducten zijn wij van mening dat deze alleen beschikbaar moeten zijn voor volwassen, geïnformeerde consumenten.

Op basis van hetgeen wij uit de media hebben vernomen is Staatssecretaris Blokhuis voornemens om een aantal maatregelen te nemen die bewezen niet-effectief zijn. Maatregelen zoals neutrale verpakkingen voor tabaksproducten en een uitstalverbod bij verkooppunten zijn in andere landen reeds lang geleden ingevoerd, maar hebben daar niet geleid tot een verdere daling van het aantal rokers. Tegelijkertijd is de illegale handel in tabaksproducten sterk gegroeid, bijvoorbeeld in Australië. Daar werden neutrale verpakkingen in 2012 ingevoerd en is het marktaandeel van illegale sigaretten van 11,5 in 2011 tot 15% in 2017 gegroeid (1), het hoogste percentage ooit. Kortom: deze maatregelen zijn slechts symbolisch en hebben hun effectiviteit niet aangetoond. Wij verzetten ons tegen deze betutteling, net zoals Jan Roos, die zich in zijn campagne onder meer uitspreekt over deze onderwerpen.

Veel effectiever zou het zijn als de Staatssecretaris oog heeft voor de enorme kans die potentieel minder schadelijke producten zoals electronische dampwaar hebben om gezondheidsschade sterk te verminderen. Daar lijkt geen sprake van te zijn, want de Staatssecretaris scheert deze producten over één kam met traditionele tabaksproducten. Wij moedigen het kabinet aan om zich te laten inspireren door buurlanden zoals Engeland, waar het Ministerie van Volksgezondheid en gezondheidsorganisaties rokers aanmoedigen om de switch te maken naar dergelijke producten. Dat biedt niet alleen kansen voor de economisch gezonde toekomst voor onze branche waar u naar verwijst, maar geeft rokers die het moeilijk vinden om te stoppen ook de mogelijkheid om over te stappen. Daarover gaat de VSK graag in gesprek met gezondheidsorganisaties, beleidsmakers en politiek Den Haag.

Jan Hein Sträter
Directeur Vereniging Nederlandse Sigaretten en Kerftabakfabrikanten

1.https://www.aihw.gov.au/reports/illicit-use-of-drugs/ndshs-2016-key-findings/contents/highlights-from-the-2016-survey

 

Delen:  WhatsApp

Terug Meer nieuwsberichten

NATIONALE SMOKKEL MONITOR