Illegale sigarettenconsumptie daalt verder: gematigd accijnsbeleid en inspanningen douane werpen vruchten af

7 juni 2016

Den Haag, 8 juni 2016 - In 2015 is de consumptie van het aantal illegale sigaretten verder afgenomen. Dat constateert KMPG in het jaarlijkse rapport dat is opgesteld in opdracht van de gezamenlijke tabaksindustrie *) en 30 Europese landen beslaat. De daling van het aandeel in Nederland geconsumeerde illegale sigaretten zet door van 6.7% in 2014 naar 5.3% in 2015 ten opzichte van de totale sigarettenconsumptie. Illegale sigaretten zijn alle sigaretten die niet conform wetgeving zijn verhandeld of geproduceerd.

De tabaksindustrie is van oordeel dat zowel de verscherpte controles op de toeleveringsketen als de strikte handhaving door de douane, een voorname rol hebben gespeeld in de daling van de illegale sigarettenconsumptie. Daarnaast lijkt het relatief evenwichtige accijnsbeleid - de laatste scherpe accijnsverhogingen vonden plaats in 2013 - te hebben bijgedragen aan deze positieve ontwikkeling. ‘Een gematigde accijnsontwikkeling in een meerjarige aanpak zullen helpen de illegale handel verder te beperken en de belastinginkomsten
voorspelbaarder te maken’, aldus Willem Jan Roelofs van de Stichting Sigarettenindustrie.

De daling van de illegale consumptie onderstreept het effect van de maatregelen die voortkomen uit de samenwerkingsovereenkomsten tussen de bedrijven en de EU. Zo is het aantal inbeslagnames door de Europese anti-fraude dienst OLAF verdubbeld ten opzichte van 2014 en komen inmiddels 9 van de 10 gesmokkelde sigaretten van buiten de EU. De Europese Commissie en de Lidstaten buigen zich momenteel over de verlenging van deze overeenkomsten. ‘Deze zijn echter geen doel op zich. Waar het om draait is dat effectieve maatregelen van kracht blijven om de smokkel van sigaretten tegen te gaan. In dit kader ondersteunen wij ten volle de ratificatie van het anti-smokkel Protocol van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarin zijn veel van de maatregelen uit de samenwerkingsovereenkomsten opgenomen.’ zegt Stefanie Pollet van Philip Morris Benelux.

De positieve tendens betekent niet dat de aandacht voor het bestrijden van illegale handel zou moeten verminderen. Roelofs: ‘Nog steeds is 1 op de 10 geconsumeerde sigaretten in Europa illegaal. Het gevolg is 11,3 miljard euro minder belastinginkomsten. De Nederlandse schatkist loopt 145 miljoen euro mis.’ Een ontwikkeling die zorgen baart is de sterke stijging van het aandeel zogenaamde ‘illicit whites’, met name uit (Wit) Rusland. Dit soort sigaretten worden uitsluitend voor de export geproduceerd en verdwijnen in de illegaliteit zodra ze hun land van herkomst verlaten.

Daarnaast is ook het aandeel namaak sigaretten fors toegenomen. Naast het feit dat dit soort producten de belasting omzeilen, voldoen ze niet aan de hier geldende regelgeving wat betreft de inhoud en samenstelling van sigaretten.

 

*) Sinds 2013 geven de vier- grote tabaksfabrikanten, te weten – British American Tobacco (BAT), Imperial Tobacco (Imperial), Japan Tobacco International (JTI) and Philip Morris International (PMI) – KMPG de opdracht tot het doen van deze studie. Link naar het KPMG rapport: http://www.kpmg.com/uk/projectsun

Delen:  WhatsApp

Terug Meer nieuwsberichten

NATIONALE SMOKKEL MONITOR