Uitspraak Europees Hof van Justitie over meetmethode tabaksemissies bevestigt rechtmatigheid van ISO-normen

22 februari 2022

Vandaag heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan over een aantal prejudiciële vragen van de Rechtbank Rotterdam over de uitleg en geldigheid van de meetmethode van tabaksemissies. Het Hof acht de huidige wettelijk voorgeschreven ISO-meetmethode niet in strijd met Europees recht. Hiermee wordt de rechtmatigheid van de ISO-normen bevestigd. 
 
Achtergrond 
In 2018 stapte de Stichting Rookpreventie Jeugd en een aantal andere partijen naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) met een verzoek om handhavend op te treden en alle sigaretten van de markt te halen. De NVWA heeft dit verzoek om handhavend op te treden afgewezen omdat zij gebonden zijn aan de ISO-meetmethode die is voorgeschreven in de Europese Tabaksproductenrichtlijn (Richtlijn 2014/40/EU). Hierop tekende de stichting bezwaar aan bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit beroep werd verworpen, waarna de stichting samen met andere partijen naar de bestuursrechter in Rotterdam stapte. In maart 2020 besloot de Rechtbank Rotterdam op zijn beurt prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie. Tot de uitspraak van vandaag van het Hof werd de procedure bij de Rechtbank Rotterdam aangehouden. 
 
Vervolgtraject 
De tabaksindustrie heeft er telkens op gewezen dat hun producten moeten worden beoordeeld aan de hand van ISO-normen zoals dwingend voorgeschreven door de Europese Tabaksproductenrichtlijn en de Nederlandse Tabaks- en Rookwarenwet. De uitspraak van het Hof van vandaag bevestigt de rechtmatigheid van de ISO-normen: “Hierover zijn wij niet verbaasd,” aldus Jan Hein Sträter, directeur van de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK). Na de uitspraak van het Hof is de Rechtbank Rotterdam wederom aan zet. Sträter benadrukt verder: “Het is belangrijk dat consumenten door de gevoerde rechtszaken niet de verkeerde indruk moeten krijgen dat een andere meetmethode van tabaksemissies de veiligheid van tabaksproducten zou verbeteren. Tabaksproducten zijn en blijven een schadelijk product voor de gezondheid.” 

Delen:  WhatsApp

Terug Meer nieuwsberichten

NATIONALE SMOKKEL MONITOR