VSK reageert op presentatie testresultaten RIVM

13 juni 2018

VSK reageert op presentatie testresultaten RIVM

VSK (Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten) reageert op de testresultaten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die zojuist op de website van het RIVM gepubliceerd zijn en aan de Tweede Kamer verzonden. Met dit rapport heeft het RIVM er voor gekozen om een Canadese testmethode te gebruiken, in plaats van de door de Europese Unie (EU) verplicht gestelde eisen. VSK maakt al jarenlang duidelijk dat verschillende testmethoden ook verschillende resultaten opleveren.

De tabaksindustrie voldoet al 25 jaar aan de ISO-testmethode die de Europese Unie verplicht stelt. De Europese Commissie heeft vertrouwen in deze methode en heeft in overeenstemming met de Tabaksproductenrichtlijn ll deze norm in 2016 opnieuw aangenomen. Daarnaast zijn op grond van deze norm de limieten voor teer-, nicotine- en koolmonoxide uitstoot op het niveau 10-1-10 gehouden voor in de EU verkochte of geproduceerde sigaretten.

In Canada, waar de “Canadian Intense”-testmethode verplicht wordt gesteld (zoals in dit rapport ter vergelijking gebruikt door het RIVM), worden door de overheid geen limieten voor uitstoot van teer, nicotine en koolmonoxide gesteld. Gestandaardiseerde testmethoden (ISO, Canadian Intense of elke andere methode) zijn niet in staat om menselijk rookgedrag te repliceren, en zijn hier ook niet voor ontwikkeld. De bedoeling van deze methoden is om TNCO-waarden op gestandaardiseerde wijze te testen.

Zowel de EU als de Canadese overheid zijn nu gestopt met het afdrukken van informatie over bestanddelen op verpakkingen, juist vanwege het feit dat “dit niet duidelijk wordt begrepen door sommige rokers”[1], en het “een verkeerde indruk kan wekken ten aanzien van de kenmerken, gezondheidseffecten, risico’s of uitstoot” van een product.[2]

Jan Hein Sträter, directeur bij VSK, zegt hierover: “Wij denken dat het RIVM de plank hier volledig misslaat. Het kiezen voor een andere testmethode dan die van de EU leidt tot andere resultaten. Het RIVM kiest er voor om de Canadese testmethode te gebruiken in plaats van de door de EU wettelijk verplicht gestelde vereisten. Dit is te vergelijken met het uitvoeren van een meting in inches en dan verbaasd te zijn dat dit een andere uitkomst geeft dan in centimeters.“

Sträter concludeert: “Onafhankelijk van de gebruikte testmethode, hangt de hoeveelheid rook die een individuele roker naar binnen krijgt af van de manier waarop hij of zij rookt – iets wat de industrie al jarenlang stelt. Onze boodschap aan rokers is duidelijk: er bestaat geen veilige sigaret, en volwassenen die ervoor kiezen te roken dienen zich bewust van de risico’s te zijn.”

[1] Canada Privy Council 2011-925 Tobacco Products Labelling Regulations (Cigarettes and Little Cigars), 22 september 2011
[2] Tabaksproductenrichtlijn 2014/40/EU, artikel 13 1(a)

Delen:  WhatsApp

Terug Meer nieuwsberichten

NATIONALE SMOKKEL MONITOR