NIX18 Campagne werpt vruchten af!

17 december 2018

NIX18 Campagne werpt vruchten af!

Uit campagne-effectonderzoeken van de campagne NIX18 blijkt dat het rookgedrag onder minderjarigen sterk terugloopt. Zo is het aantal jongeren (12-17 jaar) dat nooit rookt met 5,7% gestegen naar een totaal van maar liefst 93%!

Volgens Jan Hein Sträter, directeur van de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK), bevestigt dit resultaat dat de inspanningen van de industrie en de handel in de naleving van de leeftijdsgrens zijn vruchten afwerpen. “De leden van VSK zetten zich sinds langere tijd actief in om zo veel mogelijk te voorkomen dat minderjarigen roken. Mede door inzet van de industrie is de leeftijdsgrens in 2014 verhoogd van 16 naar 18 jaar. VSK bepleitte als sinds 2002 voor het verhogen van de leeftijdsgrens naar 18 jaar, omdat dit een bewezen effectieve maatregel is om jeugdroken te voorkomen”, aldus Sträter.

VSK ondersteunt de overheidscampagne NIX18 dan ook van harte, en draagt actief bij door middel van het informeren en ondersteunen van handelspartners in de naleving daarvan. Daar heeft zij ook aan bijgedragen door samen met de handel de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak te steunen, waardoor er landelijk gezien inmiddels al meer dan 20.000 aankopen via mysteryshoppers zijn gedaan. De naleving van de leeftijdsgrens is daarmee in korte tijd substantieel verbeterd.

Toch liggen er volgens Sträter nog kansen voor verdere verbetering van de handhaving van de leeftijdsgrens. “Alhoewel de overheid al snel haar pijlen richt op productmaatregelen, zoals het verbieden van bepaalde kleurtjes op de pakjes, blijken deze in de praktijk geenszins effectief. Dat is zonde, want er zijn wel degelijk bewezen effectieve maatregelen beschikbaar die het jeugdroken wel verder terug kunnen dringen. Zoals het strafbaar stellen van volwassenen die tabaksproducten kopen voor minderjarigen, of zelfs het strafbaar stellen van minderjarigen die trachten tabaksproducten aan te schaffen, zoals bij alcohol al het geval is. Ook pleiten wij al jaren voor meer handhaving, op een structurele en consistente wijze, om de bestaande maatregelen verder kracht bij te zetten.”

Delen:  WhatsApp

Terug Meer nieuwsberichten

NATIONALE SMOKKEL MONITOR